Universidade de Coimbra

Universidade de Coimbra

Naam en adres

Leitorado de Neerlandês
Faculdade de Letras
Universidade de Coimbra
P-3004-530 Coimbra
Portugal

Contactgegevens

Telefoon: +351 239 859985
Fax: +351 239 836733
http://www.uc.pt
neerlandes@fl.uc.pt

Docenten

Antoinet Brink: a.brink@sapo.pt
Arie Pos: ariepos@sapo.pt

Instituut

Het docentschap Nederlands in Coimbra bestaat sinds 1992. We bieden bijvakcolleges Nederlands aan (6 semesters) die studenten van alle faculteiten kunnen volgen. Ook zijn er vrije cursussen Nederlands (2 semesters) die voor een algemeen publiek bestemd zijn en binnen het Talencentrum van de faculteit vallen. In de academiejaren 2003/2004 en 2004/2005 funcioneerde voor de eerste keer de postdoctorale specialisatiecursus Nederlands en in de academiejaren 2007/2008 en 2008/2009 werd deze cursus opnieuw aangeboden. Voor 2010-2012 staat deze opleiding weer op het programma. Verder bestaat binnen de Mastersopleiding Vertalen het keuzevak vertalen Nederlands-Portugees

Examens, diploma’s, studiepunten

De bijvakprogramma´s zijn allemaal 5 ECTS waard. Examinering kan op twee manieren (keuze van de student): avaliação contínua, waarbij de student beoordeeld wordt op verschillende testen en werkstukken door het semester heen en zijn of haar bijdrage in de klas. Hierbij bestaat een aanwezigheidsplicht van 75%; of avaliação final waarbij een examen wordt afgenomen aan het einde van het semester.

De vakken van CEEN, de specialisatiecursus, zijn 10 ECTS waard. Beoordeling geschiedt n.a.v. verschillende werstukken door het semester heen. De student die het hele programma van CEEN met goed gevolg doorloopt, krijgt een eindcertificaat.

Língua e Cultura Neerlandesa I- II-III-IV-V-VI

Taal en cultuur
I-II Beginners, III-IV halfgevorderden, V-VI gevorderden
I-II: A1, III-IV: A2-B1, V-VI: B2
Ingangseisen: Bij niveau I geen. Voor andere niveaus het voorafgaande niveau of equivalente kennis.
Studiepunten: 5 ects per niveau
Docent: Antoinet Brink
Contacturen: 60 uur per semester

Língua e Cultura Neerlandesa –Curso Livre (I en II)

Taal en cultuur
I-II Beginners
I-II: A1
Ingangseisen: bij niveau I geen . Bij niveau II: niveau I of equivalent
Studiepunten: 5 ects per semester
Docent: Antoinet Brink
Contacturen: 50 uur per semester
Prijs per semester: Van 90 (studenten) tot 220 euro (algemeen).

Curso de Especialização em Estudos Neerlandeses

Deze tweejarige universitaire specialisatiecursus Nederlandse studies in Portugal wil afgestudeerden in verschillende richtingen met een redelijke kennis van het Nederlands de mogelijkheid bieden deze kennis uit te breiden en een stevige basis te creëren voor een praktisch en doelmatig gebruik van het Nederlands op sociaal, cultureel en professioneel gebied (o.a. media, toerisme, geschiedenis, geografie, kunstgeschiedenis, economie en recht). Doel is de kandidaten op te leiden tot autonome taalgebruikers die een goed gebruik weten te maken van de beschikbare electronische hulpmiddelen, met het oog op de beroepspraktijk en/of een vervolgopleiding (bv. postdoctorale opleiding of nadere specialisatie in Nederland of Vlaanderen.

De opleiding richt zich op afgestudeerden die Nederlandse Taal en Cultuur als bijvak hebben gevolgd aan de Universiteiten van Coimbra, Porto en Lissabon. Afgestudeerden die kunnen aantonen dat ze op een andere wijze voldoende Nederlands hebben geleerd om de opleiding te volgen, kunnen ook aan de opleiding deelnemen. Om een minimumniveau te garanderen worden de kandidaten onderworpen aan een toelatingstest (Certificaat Nederlands als vreemde taal, niveau basiskennis).

Studiepunten: 3 X 10 studiepunten per semester
Docenten: Antoinet Brink en Arie Pos
Aantal contacturen per semester:78 uur
Prijs per jaar: 1000 euro

Tradução Neerlandês Português

Vertalen
Open voor studenten van de Mastersopleiding Vertalen
Studiepunten: 2,5 ects
Docent: Antoinet Brink
Contacturen: 30 contacturen