Universidad de Granada

Universidad de Granada

Facultad de Traducción e Interpretación

Departamento de Filologías Inglesa y Alemana
Calle Puentezuelas, 55
18002 Granada - Spanje

Contactgegevens

Tel.: (+34) 958.240.522
http://www.ugr.es
dlbanda@ugr.es

Docenten

Fernando García de la Banda

Instituut

Nederlands wordt sinds februari 1995 aan de Facultad de Traducción e Interpretación van de Universiteit van Granada gedoceerd. Het vak hoort bij het Departement Engels en Duits (Filologías Inglesa y Alemana, Área de Filología Alemana).
Het wordt als optievak (Libre Configuración Específica) voornamelijk aangeboden aan de studenten van de opleiding Vertaler-Tolk, maar alle andere studenten van de Universiteit mogen het vak volgen. Zijn huidige status aan deze Faculteit is ‘C2-taal’ ofwel 3e vreemde taal.
Nadere informatie bij het (Spaanstalige) Hoja Informativa.

Examens, diploma’s, studiepunten

Aan het einde van ieder semester wordt een examen gehouden, maar er wordt geen certificaat uitgereikt. De naam van het vak en het behaalde cijfer staat wel vermeld op het ‘academisch rapport’ (expediente académico) van de student. Degenen die een Certificaat wensen te behalen kunnen in mei deelnemen aan de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).
Ieder vak – Neerlandés I, II, III en IV - telt 6 studiepunten (60 contacturen).
Nadere informatie bij de (Spaanstalige) Programas neerlandés.

Neerlandés I, II, III y IV

Er zijn 4 cursussen Nederlandse taalverwerving: Neerlandés I en III in het 1e semester, en Neerlandés II en IV in het 2e semester.
Bij Neerlandés I hoort een inleiding in de Nederlandstalige landen (ca. 10 uur).
Niveau: Neerlandés I en II: niveau A1-A2; Neerlandés III en IV: niveau A2-B1.
Er zijn geen toelatingseisen, ook niet voor Neerlandés II, III of IV.
Studiepunten: 6 per vak (60 contacturen: 2 keer 2 uur per week).
Docent: Fernando García de la Banda
Prijs: EUR 60 per vak.
Nadere informatie bij de (Spaanstalige) Programas neerlandés.

Overige informatie

  • Ieder jaar sinds 1996 worden de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal in mei afgelegd. Tot nu toe hebben rond 100 studenten aan het examen deelgenomen.
  • Ieder jaar sinds 2001 wordt het Seminarium Algemeen Vertalen Nederlands Spaans (10 uur) in april/mei gehouden. Het is een uitwisseling met de Lessius Hogeschool, Antwerpen. Tot nu toe zijn er zes Seminaria gehouden. Het Seminarium richt zich op studenten Nederlands II en IV, studenten die als Erasmus in Nederland of Vlaanderen zijn geweest, en Nederlandse en Vlaamse studenten van de FTI.
  • Degenen die zich willen verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur kunnen deelnemen aan Socrates-Erasmusuitwisselingen of zomercursussen in België of Nederland. De Faculteit voor Vertalen en Tolken onderhoudt verschillende Socrates-Erasmusprogramma´s met Nederlandstalige universitaire instellingen in België (Brussel, Gent, Antwerpen en Kortrijk) die studenten als vertaler-tolk opleiden.
  • In maart 2006 werd er een voorstel gedaan voor het veranderen van het Nederlands van optievak (3e vreemde taal) tot bijvak: een ‘C-taal’ (2e vreemde taal). Dat betekent 360 contacturen Taalverwerving (in plaats van 240), plus 60 contacturen ‘Land en cultuur’ en een C-taalvertaalpakket: 120 contacturen Algemeen Vertalen C-A, 60 contacturen Vertalen C-A (technisch/wetenschappelijk), en 60 contacturen Vertalen C-A (juridisch/economisch/commercieel). Tot nu toe heeft het Rectoraat steeds negatief gereageerd, omdat het ‘te duur’ zou zijn, maar de Faculteit, met de steun van het Departement Vertalen en Tolken en het Departement Engels-Duits zal verder aandringen.
  • Gedurende de academiejaren 2003-´04 en 2004-’05 heeft Arianne Reimerink (toen assistent in opleiding -nu doctor- bij de vakgroep Vertalen en Tolken) de cursus ‘Traducción General Neerlandés-Español’ gedoceerd (60 contacturen - 2e semester).

Nadere informatie bij de (Spaanstalige) Hoja Informativa en Programas neerlandés.

Het Hoja Informativa en de Programmas neerlandés kunt u hier downloaden.